Subsidie voor groen en water in uw buurt

Het klimaat verandert en de aarde warmt op. Droogte en extreme regenbuien wisselen elkaar af. We moeten ons voorbereiden op dit veranderende klimaat en onze omgeving hierop aanpassen. U kunt daar zelf een steentje aan bijdragen, maar we helpen u graag. Daarom kunt u nu subsidie aanvragen om uw woonwijk klimaatbestendig te maken. Bekijk de voorwaarden en vraag het formulier aan.

Met de regeling ‘Geef groen en water de ruimte‘ willen we inwoners helpen om zelf aan de slag te gaan. U kunt namelijk zelf veel doen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen tijdens hevige buien. Dan wordt het riool niet te veel belast. En in drogere perioden kunt u dit water weer gebruiken.

Voor wie is de regeling?

Voor alle inwoners van ons gebied die in een stedelijk gebied wonen. Maar ook voor organisaties die geen doel hebben om winst te maken, zoals buurtinitiatieven en VVE’s.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

Er zijn verschillende manieren om in uw buurt of tuin meer water op te vangen. Een paar voorbeelden waar u subsidie voor kunt krijgen:

 • Op een gebouw
 • In en onder de tuin
  • Regenton
  • Terrassen en paden waar regenwater doorheen kan
  • Tegels vervangen voor groen
  • Geveltuin
  • Regenwater vasthouden in de ondergrond van de tuin
 • In, aan en onder een gebouw
  • Regenwateropvangsysteem
  • Zak om regenwater op te vangen
  • Regenwaterschutting
 • Een ontwerp voor een tuin die klimaatbestendig wordt ingericht

Bekijk in de stimuleringsregeling welke kosten u kunt terugkrijgen en wat de voorwaarden zijn. 

Voorwaarden subsidie ‘Geef groen en water de ruimte’

Vraagt u alleen voor uw huishouden subsidie aan? Dan gelden er een paar voorwaarden, zoals:

 • U krijgt alleen subsidie als het voor uw eigen huis is. U kunt geen subsidie krijgen voor maatregelen bij gemeenschappelijke ruimten.
 • U krijgt de subsidie pas als u de kosten ook echt hebt gemaakt.
 • Per huisadres kunt u 1 keer subsidie krijgen. U kunt wel subsidie aanvragen voor meerdere maatregelen tegelijk.
 • Per huisadres kunt u maximaal 1.100 euro subsidie krijgen.
 • U kunt een kassabon of rekening laten zien met daarop de kosten en wat u hebt gekocht.
 • U maakt foto’s van hoe het er eerst uitzag en nadat u dingen hebt aangepast. Of tijdens, als de maatregel achteraf niet meer zichtbaar is. Omdat het bijvoorbeeld onder de grond zit. Ook maakt u 1 of meerdere overzichtsfoto’s.

Lees hier de uitgebreide voorwaarden

Vraagt u subsidie aan voor een organisatie, zoals een buurtinitiatief of VVE? Of voor een samenwerking tussen verschillende partijen?
Dan gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • De maatregel draagt bij aan het vasthouden van water, het bergen van water en het in de bodem brengen van water.
 • Het idee of resultaat moet kunnen worden overgenomen door anderen.
 • De maatregel moet bijdragen aan meer kennis en bewustwording rond water en klimaatverandering.
 • De maatregel is in een buurt of een wijk. Minimaal 3 bewoners doen mee. Of de maatregel wordt aangevraagd door een vereniging, instelling of VVE.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de kosten. En maximaal 25.000 euro per aanvrager en activiteit.

Lees hier de uitgebreide voorwaarden

Hoeveel subsidie is er?

In 2021 is er 125.000 euro beschikbaar voor deze regeling. In 2022 150.000 euro. Vanaf 2023 tot en met 2027 is er ieder jaar 250.000 euro beschikbaar. Is het bedrag bereikt in een jaar? Dan geven we geen subsidies meer in dat jaar. Per jaar is de helft van het bedrag gereserveerd voor een individuele aanvraag. De andere helft is bedoeld voor groepsaanvragen.

Op dit moment is er voor 2021 nog subsidie beschikbaar voor zowel aanvragen voor uw eigen huishouden als aanvragen vanuit een organisatie.

Bekijk of u ook subsidie van uw gemeente of provincie kunt krijgen.

Aanvragen subsidie

 • Vraag het aanvraagformulier ‘Geef groen en water de ruimte’ aan. Wij sturen het formulier via e-mail naar u toe.
 • Vul het formulier in en stuur het naar groenblauw@waternet.nl
 • U krijgt binnen 8 weken te horen of u de subsidie krijgt.

Vraag aanvraagformulier voor subsidie op