Subsidie per maatregel

 

Categorie Criteria Maximale subsidie
Regenton Regenton wordt aangesloten op de regenpijp, al dan niet met irrigatiesysteem in de tuin. € 30 per aangesloten regenton
Op een gebouw Aanleg van sedumdak of biodivers groen dak op watervasthoudend substraat komt in aanmerking.
Aanleg van polderdak met waterbergend vermogen komt in aanmerking.
€ 20 per m²
In, aan en onder het gebouw Hemelwater opvangen (anders dan via een regenton) € 100 per m³
  Extra: hemelwater ook hergebruiken € 100 per m³
In en onder de tuin Terrassen en paden waar het hemelwater doorheen kan, verwijderde verharding of groene gevel. € 25 per m²
  Vasthouden van hemelwater in de ondergrond van de tuin. € 100 per m³
Tuinontwerp Waterneutraal ontwerp van klimaatadaptieve tuin, er is geen drainage of aansluiting op het riool in de tuin € 100 per ontwerp
    Totaal maximaal € 1.100 inclusief bonus per huishouden

Toelichting

(1) Hoeveel kubieke meter hemelwater vangt u op? Een voorbeeld: uw realiseert een dak waarop water geborgen kan worden. Het dak kan 60 mm per vierkante meter bergen en is 40 m2. U bergt dan totaal 2,4 m3 (2400 liter).
(2) Hoeveel extra waterdoorlatend oppervlak en oppervlak dat hemelwater vasthoudt is gerealiseerd ten opzichte van de oude situatie