Tabel subsidie per maatregel

Categorie Maatregel Voorbeeld Maximale subsidie
Regenton Regenton is aangesloten op de regenpijp.   € 30 per aangesloten regenton
Op een gebouw* Maatregelen zodat het dak regenwater  vasthoudt. - Groendak
- Polderdak
- Daktuin
€ 20 per m²
In, aan en onder het gebouw Maatregelen voor het opvangen van regenwater (anders dan via een regenton). - Waterzak om regenwater op te vangen in de kruipruimte
- Regenwaterschutting
€ 100 per m³
  Maatregelen voor het opnieuw gebruiken van opgevangen regenwater. Opnieuw gebruiken van regenwater dat is opgevangen in een waterzak voor toilet en/of wasmachine € 100 per m³
In en onder de tuin Het verwijderen van verharding zodat een groter waterdoorlatend oppervlak ontstaat.** - Tegels eruit en groen erin
- Terrassen en paden waar regenwater doorheen kan
- Geveltuin
€ 25 per m²
  Maatregelen voor het vasthouden van regenwater in de ondergrond van de tuin. Plaatsen van infiltratiekratten in ondergrond van tuin. € 100 per m³
Tuinontwerp Klimaatadaptief tuinontwerp, waarbij  geen drainage of aansluiting op het riool is.   € 100 per ontwerp
      Totaal maximaal € 1.100 inclusief bonus per huishouden

* Let op: het aanleggen van een dakterras, een bitumen dak of een bitumen dak met grind komt niet in aanmerking voor subsidie.

** De maximale subsidie is alleen voor de kosten die u echt heeft gemaakt. U krijgt maximaal 25 euro per m². Als u tegels verwijdert zonder dat u daarvoor kosten maakt, dan krijgt u hiervoor geen subsidie.

We berekenen de vierkante meters(m2) door te kijken naar de nieuwe hoeveelheid waterdoorlatend oppervlak. U legt bijvoorbeeld een groen dak aan van 3 bij 4 meter. Dat staat gelijk aan 12 vierkante meter.

We berekenen de kubieke meters (m3) door te kijken naar de hoeveelheid kubieke meters regenwater die u opvangt. U legt bijvoorbeeld een waterzak aan die 2.400 liter regenwater kan opvangen. Dat staat gelijk aan 2,4 kubieke meter.