Boren bij een dijk

Wilt u boren in of bij een dijk? Dan hebt u misschien een vergunning nodig. Dit hangt af van het soort boring.

Bodemonderzoek of sondering

Gaat u boren voor bodemonderzoek? Of gaat u een sondering doen? Doe hiervan een melding via het omgevingsloket.

Melding doen

 

Risico’s bij boringen

Boren in een dijk heeft risico’s. U gaat dan door verschillende lagen van de bodem heen. Dan kan er water tussen de lagen komen. Dit is slecht voor de dijk. Lees daarom de uitgebreide regels voor boren in artikel 2.15 lid 2 in het Keurbesluit. Zo houden we de dijk samen sterk en veilig.

Kosten voor een vergunning

Het aanvragen van een vergunning kost geld. We noemen deze kosten leges.