Beheer van wegen en vaarwegen

Bijzonder transport over de weg, ontheffing

In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Gaat het om voertuigen zonder kenteken (bijv. landbouwvoertuigen), dan moet u de ontheffing aanvragen bij de betreffende wegbeheerder (dit kan zijn de provincie of het waterschap).

Verkeersbesluit, verzoek tot nemen

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust meestal bij de beheerder van de weg, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit.