Bijzonder transport over de weg, ontheffing

In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen moet het transport begeleid worden door de politie of door professionele transportbegeleiders. Gaat het om voertuigen zonder kenteken (bijv. landbouwvoertuigen), dan moet u de ontheffing aanvragen bij de betreffende wegbeheerder (dit kan zijn de provincie of het waterschap).

Voorwaarden

U moet ontheffing aanvragen als aan de volgende voorwaarde is voldaan: - U wilt ontheffing verkrijgen van de bepalingen in het Voertuigreglement die betrekking hebben op bijzonder transport.

Aanpak

U moet de ontheffing voor exceptioneel transport aanvragen bij de RDW. Voor voertuigen zonder kenteken (bijv. landbouwvoertuigen) moet u de ontheffing aanvragen bij de provincie of het waterschap, tenzij deze de bevoegdheid heeft overgedragen aan de RDW.