Verkeersbesluit, verzoek tot nemen

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod.

Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust meestal bij de beheerder van de weg, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit. Wanneer een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager. Tegen een eenmaal genomen verkeersbesluit kan beroep worden ingediend bij de rechtbank.

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit indienen wanneer aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het verzekeren van de veiligheid op de weg. 
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het beschermen van weggebruikers en passagiers.
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. 
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het waarborgen van de vrijheid van verkeer. 
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade; en
  • het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het voorkomen of beperken van de aantasting door het verkeer van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden.

Aanpak

Het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit moet worden ingediend bij de beheerder van de weg. Voor wegen die in beheer zijn van een waterschap is dat het algemeen of het dagelijks bestuur van het waterschap.