Inzage register

Milieu-informatie, aanvraag

Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht milieu-informatie bekend te maken en te verstrekken.

Register van het waterschap, inzage

Wilt u weten of u bent opgenomen in het register van stemgerechtigden? Dan kunt u inlichtingen uit dat register opvragen. Het register wordt bijgehouden door het dagelijks bestuur van een waterschap. Een uittreksel uit het register is tegen betaling verkrijgbaar.