Watertoets bij ruimtelijke plannen

Het watertoetsproces zorgt ervoor dat bij alle ruimtelijke plannen aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen hebben.

Maar de toets komt ook aan de orde als een particulier of ondernemer een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig heeft. De gemeente vraagt de watertoets dan namens de initiatiefnemer aan bij de waterbeheerder. Meestal is dit het waterschap, soms Rijkswaterstaat of de provincie.

Wateradvies

De waterbeheerder denkt zo in een vroeg stadium mee over het ruimtelijke plan en bepaalt of het plan genoeg rekening houdt met water. De waterbeheerder geeft vervolgens een ‘wateradvies'. De initiatiefnemer van het plan moet hier rekening mee houden. Soms moet het plan worden aangepast.

Meer informatie

Wilt u een gratis wateradvies aanvragen?

Bel dan met onze klantenservice op 0900 93 94 en vraag naar een planadviseur.

U kunt uw plan ook mailen.

Wilt u weten welke grote plannen momenteel actueel zijn? Bekijk dan de gebiedsontwikkelingsplannen.

Voorwaarden

Een ruimtelijk plan dient een waterparagraaf te bevatten waarin is beschreven hoe de watertoets procedureel en inhoudelijk is vormgegeven.

De initiatiefnemer van een bestemmingsplan of zelfstandige projectprocedure (overheid die een ruimtelijk plan opstelt) moet in een vroeg stadium de waterbeheerder om de watertoets vragen.

Aanpak

Een gemeente, provincie of het rijk (de initiatiefnemer of verantwoordelijke voor het plan) vraagt een watertoets aan bij de waterbeheerder.  Soms doen zij dit ook namens een particulier of ondernemer. De waterbeheerder is meestal het waterschap, soms is het de Rijkswaterstaat of provincie.