17 augustus: Sluis bij Blaricum minder vaak open

Vanaf woensdag 17 augustus gaat de sluis bij Blaricum nog maar 2 keer per dag open. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Blaricum doen dit om de waterkwaliteit in de Blaricummermeent te beschermen en de groei van blauwalg tegen te gaan.

Luchtfoto Blaricummermeent.jpg

Door de droogte en het tekort aan zoet water laten we bij de sluis nog maar 2 keer per dag schepen door. Dat komt omdat als de sluis open gaat er veel water van goede kwaliteit verloren gaat. En dat water is juist nu hard nodig voor alles dat in, op en rond het water leeft in de Blaricummermeent.

Doorgang 2 keer per dag

Om ervoor te zorgen dat inwoners van de Blaricummermeent de sluis nog wel kunnen gebruiken, hebben we besloten om 2 keer per dag boten door de sluis te laten: om 09.00 en om 17.00 uur. Buiten deze tijden om kunt u niet met uw bootje door de sluis. Zodra het weer het toelaat zullen we deze maatregel weer terugdraaien.

Update 23 augustus
De sluis gaat vanaf nu 3 keer per dag open. Om 09.00, om 17.00 en om 21.00 uur.

Waterkwaliteit Blaricummermeent

De sluis bij Blaricum is de verbinding tussen de Blaricummermeent en het Gooimeer. Het water van de Blaricummermeent ligt lager dan in het Gooimeer. Daarom stroomt een deel van het water van de Blaricummermeent weg als de sluis opengaat. Normaal gesproken kunnen we dit water aanvullen met gefilterd water vanuit het Gooimeer. Door de droogte verliezen we nu meer water dan dat we kunnen aanvullen. Daarom hebben we besloten om de sluis minder vaak open te zetten voor bootjes.