Februari 2020

De ovens van AEB zijn weer in gebruik. Het grootste deel van ons zuiveringsslib kan er weer verbrand worden. Maar het AEB kan minder slib voor ons verbranden dan voorheen. En de hoeveelheid slib die we er kwijt kunnen is ook soms wisselend.

We hebben dit jaar daarom nog een aantal keer extra slib opslagen in Terneuzen. We willen het slib in Terneuzen naar Engeland vervoeren. Daar hebben we officieel toestemming voor gevraagd. De kans lijkt groot dat we die krijgen.

De tijdelijke opslag in Rijnland is inmiddels leeg. Voor het slib in Delfzijl zoeken we nog naar een oplossing. Ook zoeken we nieuwe plekken om slib tijdelijk op te slaan als dat nodig is.

Kijken naar de toekomst

We blijven op zoek naar goede oplossingen voor de langere termijn. Dat is nodig omdat ons contract met AEB eind 2022 afloopt. We trekken daarbij samen op met Waterschap Zuiderzeeland. We kijken daarom naar verschillende mogelijkheden voor na 2022.