Juli 2019

Het waterschap richt een crisisorganisatie op. We zijn in gesprek met veel partijen om een oplossing te vinden.