Project

Basismeetnet voor grondwaterstand in veenweiden

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Bodemdaling zorgt namelijk voor problemen voor bewoners, gebruikers en overheden. Het zorgt voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond. Daarnaast wordt het steeds duurder om het water in het gebied op peil te houden. En de kwaliteit van het water gaat erdoor achteruit. Ook komen nog eens grote hoeveelheden CO2 vrij als veengrond daalt.

 

 

Plaatsen van pijlbuis voor meten grondwaterstand

Waarom dit onderzoek?

Om bodemdaling tegen te gaan is veel onderzoek nodig. Dit doen we samen met provincies, gemeenten en de eigenaren of gebruikers van de grond. We weten inmiddels dat juist de grondwaterstand belangrijk is bij bodemdaling. Maar we hebben nog geen goed beeld van de ondiepe grondwaterstanden. Het bestaande grondwatermodel  is niet voldoende om veenafbraak en broeikasgasuitstoot goed te meten. Daarom zetten we een basismeetnet op om dit beter in beeld te krijgen.

Wat gaan we doen?

Het basismeetnet meet langjarige trends en variaties in de grondwaterstand per seizoen. Dit vindt plaatst op 30 verschillende locaties in onze veenpolders en moet een representatief beeld geven voor de grondwaterstanden in het hele veenweidengebied van het waterschap. Het onderzoek bestaat uit:

  • Het volgen hoe de grondwaterstanden in de veenweiden zich door het jaar heen gedragen.
  • Het bouwen en ijken van modellen die hydrologie, bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen nabootsen.
  • Het delen van de gegevens met boeren, onderzoekers en andere gebruikers. Het is een nieuw publiek meetnet in het veenweidengebied. 

Samenwerken en kennis delen

De peilbuizen worden in de veenweiden van boeren geplaatst. Het is voor boeren belangrijk om te weten hoe het zit met de grondwaterstanden. Naast goede communicatie zoeken we ook samenwerking met andere programma’s zoals het programma ‘Boeren bij Hoog water’ van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC). En we werken nauw samen en delen kennis met andere waterschappen (o.a. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) en de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. 

In onderstaand filmpje ziet u hoe we met veel partijen samenwerken aan een duurzame oplossing voor het veenweidegebied.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Leren door te doen!

Planning

We leggen het basismeetnet aan tussen oktober 2020 en juni 2021.
Het meten van de grondwaterstanden start per juli 2021.

Contact

U kunt voor meer informatie over het project contact opnemen met Tim Pelsma: tim.pelsma@waternet.nl. Of met Marina Gaton-Gonzalez: marina.gaton@waternet.nl

Lees hier meer over de strategie bodemdaling van het waterschap.

Blijf op de hoogte