Natuur komt terug in de Vecht

Kwaliteit water wordt beter
04 oktober 2017

De natuur in en langs de rivier de Vecht komt langzaam terug. Na jaren van schoonmaken hebben plant en dier weer ruimte om te leven.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in 4 jaar de Vecht schoon gemaakt. In 2015 is de schone Vecht opgeleverd. We haalden 2,5 miljoen kubieke meter vervuilde grond uit de Vecht. We zien nu dat de natuur zich aan het herstellen is.

Planten onder water

Ook onder water komt de natuur terug. Op enkele plaatsen leven nu planten onder water. Dat is een belangrijk teken dat het beter gaat. Ook de natuurvriendelijke oevers langs de Vecht doen het goed. Op en aan die oevers groeien nu bijzondere planten.

‘’Na 2 jaar later zien we de eerste resultaten. De kwaliteit van het water wordt beter,’’ zegt Pieter Kruiswijk, bestuurder van het waterschap. ‘’Daar ben ik blij om. Planten en vissen hebben schoon, helder water nodig om te leven. We krijgen weer een gezonde Vecht.’’

‘’Maar we zijn er nog niet. Tussen Maarssen en Loenen liggen steile oevers. Daardoor zijn er veel golven. De natuur kan zich hier nog niet goed ontwikkelen. Samen met de gemeente Stichtse Vecht zoeken we naar een oplossing.”

Natuur handje helpen

We hebben de natuur op sommige plekken een handje geholpen. Zo bedekten we het Ballastgat in 2015 met schoon zand. Dit is een oude vuilstortlocatie bij Hinderdam. De randen maakten we minder diep. Daardoor kan zonlicht op de bodem komen. Zo kunnen waterplanten beter groeien.

Kooien 

Daarnaast plaatsten we speciale kooien in het water. Hierin zitten waterplanten. “De oevers van de Vecht zijn vaak prachtig met al dat riet en andere planten. Maar veel belangrijker is het leven onder water’’, vertelt onze collega Bart Specken in Trouw.

‘’Waterplanten hebben een gezonde bodem en helder water nodig. Als er weer planten groeien, weet je dat de kwaliteit goed is. We zien dat in de kooien veel planten groeien. Maar ook ernaast. Binnenkort halen we de kooien weg. De planten moeten zich dan op eigen kracht verspreiden.’’

Vecht schoon houden

Waternet beheert de Vecht namens het waterschap. De Vecht is nu diep genoeg. We hoeven voorlopig dus niet te baggeren. We maaien wel regelmatig de natuurvriendelijke oevers. En we halen vuil uit het water.

Ook controleert Waternet of boten niet te hard varen. Deze boten veroorzaken golven. Dit geeft niet alleen overlast. Het is slecht voor de waterkwaliteit, en waterplanten kunnen minder goed groeien. Te veel golven zijn ook niet goed voor de oevers. De grond kan namelijk wegspoelen.

’t Slijk schoonmaken

Binnenkort gaan we ook ’t Slijk schoonmaken. Dit is een stuk water langs de Vecht. Vroeger is hier afval gestort. Daardoor is de bodem vervuild. We leggen daarom een laag zand op de bodem. Daarna dekken we hem af. Zo kan het vuil zich niet verspreiden.

Meer over schoonmaken ’t Slijk