Zo helpen we vissen trekken

08 maart 2018

Veel vissen trekken tijdens hun leven van zoet naar zout water. Of andersom. Onderweg komen ze veel hindernissen tegen, zoals gemalen en sluizen. Waterschappen helpen vissen bij hun tocht. Wij helpen vooral de bedreigde paling.

Paling 

In het gebied van ons waterschap helpen we de paling. Dat is hard nodig, want de hoeveelheid paling is de afgelopen jaren enorm gedaald.

Volwassen palingen trekken naar de Atlantische Oceaan om te paren

Om te paren maakt de paling een bijzondere reis. Hij legt duizenden kilometers af naar de Sargassozee, ver in de Atlantische Oceaan. Daarvoor moet de paling langs tientallen sluizen, dammen en gemalen. Veel vissen overleven deze tocht niet. Daarom nemen we als waterschap speciale maatregelen.

We passen bijvoorbeeld onze gemalen aan. Vissen kunnen bijvoorbeeld het gemaal Dooijersluis bij Kockengen weer veilig passeren. Zo hebben palingen minder problemen om de zee te bereiken. Ook kunnen ook andere soorten vis trekken tussen polder en water daaromheen.

Zenders

Hoeveel palingen redden het tot de Noordzee? Dat willen we als waterschap graag weten. Daarom kregen 80 palingen uit de Vinkeveense Plassen en de Kortenhoefse Plassen een zender. Met deze zenders volgen we ze tijdens hun tocht. Dit is onderdeel van een onderzoek met meerdere partijen.

Dit najaar zijn de resultaten van het onderzoek met de zenders bekend. We weten dan hoeveel palingen langs alle obstakels zijn gezwommen. En of er nog hindernissen zijn die we kunnen weghalen. We onderzoeken ook de trek van jonge paling naar ons gebied.

Toekomst

De komende jaren gaan we meer hindernissen voor vissen weghalen. We passen de pompen in onze gemalen aan, zodat vissen er veilig doorheen kunnen. Ook als we sluizen vernieuwen, houden we rekening met de trek van vissen. 

Een speciale doorgang voor vissen bij de Noorder IJplas in Amsterdam

Schoon water voor vis

In onze polders en plassen zorgen we voor een goed leefgebied voor vissen. Daarvoor is schoon water natuurlijk belangrijk. Ook houden we de in de gaten hoeveel vissen er in ons water leven. Daarnaast onderzoeken we of speciale doorgangen en aanpassingen aan onze gemalen werken.

Volg ons werk

Meer weten over ons werk? Houd dan het project Verbetering trek van vissen in de gaten!