Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterschap Zuiderzeeland kiezen voor HVC Alkmaar

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterschap Zuiderzeeland hebben besloten om hun zuiveringsslib vanaf 2023 te laten verwerken via de beoogde slibdrooginstallatie van en bij Huisvuilcentrale HVC in Alkmaar (HVC). Ook is besloten om het gedroogde slib in beheer van HVC te laten verwerken. Een zo duurzaam mogelijke slibverwerking tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten waren doorslaggevend in de uiteindelijke keuze voor HVC.

In de huidige situatie wordt het zuiveringsslib van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verwerkt door AEB. AEB heeft aangegeven na het aflopen van het huidige contract op 1 januari 2023 geen zuiveringsslib meer te willen verbranden. Het zuiveringsslib van Waterschap Zuiderzeeland wordt verwerkt door GMB. Dat contract loopt af op 1 april 2022. Vanuit de overtuiging dat gezamenlijk optrekken voor beide waterschappen betere perspectieven zou bieden hebben zij de afgelopen periode samen de mogelijkheden onderzocht voor de slibeindverwerking na het aflopen van de huidige contracten. Hierbij is na een uitgebreid en zorgvuldig proces de afweging gemaakt om het zuiveringsslib door HVC Alkmaar te laten verwerken.

Duurzaam

Een belangrijk uitgangspunt voor beide waterschappen bij de keuze voor de lange termijn slibverwerking was om het slib op een zo duurzaam mogelijke en tegen op termijn zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te (laten) verwerken. Bij duurzaamheid gaat het met name om het terugwinnen van energie en grondstoffen uit het zuiveringsslib en het verwerken van zuiveringsslib met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Verwerking via de beoogde slibdrooginstallatie van en bij HVC sloot hier van alle varianten het beste op aan.   

Krachten bundelen

Omdat ook andere waterschappen zuiveringsslib laten verwerken bij HVC worden de krachten gebundeld en kunnen de betreffende waterschappen investeren in voldoende verwerkingscapaciteit, flexibiliteit, duurzaamheid en innovatie van de slibverwerking en zijn ook de risico’s verdeeld over meerdere partners. In een sterk dynamische markt waarin momenteel sprake is van ondercapaciteit geeft deze samenwerking meer zekerheid met betrekking tot de verweking van zuiveringsslib.

Sander Mager, bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘Het is van groot maatschappelijk belang om de transitie te maken naar een circulaire economie, waarin we zuiveringsslib niet meer als afval zien, maar als bron van grondstoffen en energie. De keuze voor HVC past bij deze ambitie. Daarbij zorgt de samenwerking met andere waterschappen ervoor dat we het systeem van slibverweking in Nederland robuuster kunnen maken, zodat we niet meer in een slibcrisis zoals vorig jaar terecht komen.’