Droogte in Nederland: ga ook in Amsterdam zuiniger om met water

11 augustus 2022

De droogte in Nederland houdt aan. Het nationale watertekort heeft vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening in Nederland. Wel roepen alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen op om zuiniger om te gaan met water. Ook Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vragen Amsterdammers om zuiniger om te gaan met water.

afwassen-drinkwater.jpg

In Nederland bepaalt het Landelijk Managementteam Watertekorten hoe we het oppervlaktewater verdelen binnen het Nederlandse watersysteem. Door de aanhoudende droogte stellen verschillende waterschappen maatregelen in om te voorkomen dat watertekorten ontstaan.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ziet dat er door de droogte niet overal het juiste water op de goede plek komt. Daarom neemt het waterschap verschillende droogtemaatregelen om zo kwetsbare natuurgebieden rondom Amsterdam te beschermen.

Iets korter douchen helpt

Waternet heeft op dit moment geen problemen met het leveren van drinkwater. De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn onze waterbuffer. Verstandig omgaan met drinkwater is altijd slim. In deze extreem droge periode is dit extra belangrijk.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen als het zo droog is als nu, ook de inwoners van Amsterdam. Geniet tijdens warme dagen van het water, maar verspil het niet. Stel het wassen van de auto een paar weken uit. Douchen na een warme dag is lekker verkoelend, maar toch helpt het als we iets korter douchen. 
 
Bekijk onze tips om thuis water te besparen.

Watergebruik is normaal in Amsterdam

Op een warme dag gebruiken we natuurlijk meer water dan normaal. Maar toch is de vraag naar drinkwater in Amsterdam niet hoger in deze tijd van het jaar. Dat komt door de vakantieperiode.
 
Elke dag gebruiken meer dan 1 miljoen inwoners van Amsterdam en omgeving drinkwater van Waternet. Gemiddeld gebruiken we 130 liter water per persoon per dag. Bij elkaar opgeteld is dat 130.000 m3 per dag.
 
Bij Waternet zien we niet tijdens de zomer, maar juist in het voorjaar bij hitte een piek in het gebruik. Dan zijn er namelijk minder mensen met vakantie. Het gebruik kan dan een aantal dagen stijgen met 25.000 m3 per dag.