Conceptnota Peilbeheer 2019

Vanaf 19 oktober tot en met 27 november kunt u uw mening geven over de Nota Peilbeheer 2019. In deze nota staat dat het waterschap bij het nemen van peilbesluiten rekening gaat houden met de daling van de bodem. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het eerste waterschap dat dit gaat doen.

Waarom is dit nodig?

Grote delen van ons gebied zijn veengebieden, waar de bodem langzaam daalt. Dit maakt het moeilijker om het water goed te beheren. Huizen, wegen en tuinen zakken weg. En door bodemdaling komen broeikasgassen vrij. Daarom wil het waterschap deze daling afremmen. Dat willen we doen door vanaf 2030 de waterpeilen anders vast te stellen. Normaal gesproken volgt het waterpeil de bodemdaling volledig. Vanaf 2030 volgen we de bodem nog voor maximaal 75%.

Samen met bewoners

We willen dat mensen de grond op dezelfde manier kunnen blijven gebruiken als nu. Daar gaan we rekening mee houden bij het vaststellen van de waterpeilen. In de komende 10 jaar willen we samen met bewoners goede afspraken maken. Zo kunnen we voor elk gebied de juiste maatregelen nemen.

Nota inzien

Inspreken

Spreek nu in