Herziening regelgeving Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat zij heeft vastgesteld:

  • de ontwerp-Keur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  • het ontwerp-Keurbesluit Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  • de ontwerp-Beleidsregels Keurvergunningen en maatwerkvoorschriften Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  • de ontwerp-Leidraad ontwerp en inrichting nieuwe waterinfrastructuur
  • het ontwerp van de kaarten bij de Keur en het Keurbesluit 

De regelgeving van het waterschap is erop gericht dat onze dijken en oppervlaktewateren in goede staat blijven, zodat we droge voeten houden en ons oppervlaktewater schoon blijft, nu en in de toekomst.

Inzien en inspraakperiode

Meer informatie over deze herziening staat op overheid.nl. Daar kunt u ook de stukken inzien. De inspraakperiode van zes weken loopt van maandag 4 februari tot en met maandag 18 maart.

Hoe werkt inspraak?

  • We maken een voorlopig plan voor wat we willen doen. Dit noemen we een ontwerpplan.
  • We maken het ontwerpplan openbaar. Dan begint ook de inspraakperiode. U hebt dan 6 weken om uw zienswijze in te dienen. Tip: Schrijf u in voor de e-mailservice op MijnOverheid. Dan blijft u op de hoogte van nieuwe plannen over uw buurt.
  • We lezen en beoordelen de zienswijzen die we ontvangen. Daarna maken we een nieuwe versie van ons plan.
  • We maken het plan definitief. De voorbereidingen voor het werk beginnen.
  • Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een persoonlijke reactie. Daarin staat wat we met de zienswijze hebben gedaan.

Hoe verstuur ik mijn zienswijze?

U kunt online uw zienswijze opsturen. Dat is snel, makkelijk en veilig. U ondertekent uw zienswijze dan met uw DigiD.

Dien uw zienswijze online in

Stuurt u liever alles per post of komt u graag een keer langs? Dat kan ook. U kunt dat aangeven bij het indienen van uw zienswijze.