Inspraak ontwerp-projectplan ‘aanleg duiker polder Gansenhoef’

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de aanleg van een duiker in polder Gansenhoef een projectplan wordt voorbereid. Het ontwerp-projectplan bevat de aanleg van een duiker die nodig is om de afvoer te garanderen.

Inzien van stukken

Het ontwerp-projectplan ligt van 18 november 2020 tot en met 29 december 2020 ter inzage via www.overheid.nl. 

Inspraak

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt kunnen bewoners en andere betrokkenen schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Via www.agv.nl/zienswijze kunt u digitaal uw zienswijze kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze, met als onderwerp ‘projectplan aanleg duiker polder Gansenhoef’, richten aan:

het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Kirsty Blatter via telefoonnummer 0900-9394 (lokaal tarief).

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap neemt uw zienswijze mee bij het besluit over het plan en past het plan zo nodig aan. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een reactie.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal tarief) en vragen naar Kirsty Blatter.