Kostentoedelingsverordening AGV 2022

In de Kostentoedelingsverordening leggen we vast hoe hoog de verschillende soorten watersysteemheffing gaan zijn. En hoe ze zich tot elkaar moeten verhouden. Het gaat om de verdeling tussen watersysteemheffing ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen.

In het voorjaar van 2021 hebben we onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat het nodig is om de Kostentoedelingsverordening 2019 aan te passen. De waardeverhouding tussen gebouwd en ongebouwd is veranderd. Hierdoor is het kostendeel van ongebouwd gedaald en het kostendeel van ongebouwd gestegen.

Bekijk de Kostentoedelingsverordening Amstel, Gooi en Vecht 2022

Klik linksonder op Externe bijlagen om het ontwerp van de verordening in te zien.

Inspreken

U kunt online uw mening geven over het ontwerp van de verordening.