Ontwerp Boezemplan AGV 2.0

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: het ontwerp Boezemplan AGV 2.0. Het Boezemplan AGV 2.0 is een nadere uitwerking van het Boezemplan AGV 1.0. Het Boezemplan AGV 2.0 beschrijft de maatregelen en activiteiten die het waterschap uitvoert om het boezemsysteem van AGV toekomstbestendig te maken en te houden. Het Boezemplan AGV 2.0 is kaderstellend voor andere activiteiten van het waterschap.

Inzien van stukken

Het ontwerp Boezemplan AGV 2.0 met de bijbehorende stukken ligt ter inzage van dinsdag 14 juni t/m maandag 8 augustus 2022. Bekijk het ontwerp Boezemplan AGV 2.0 en bijbehorende stukken op www.overheid.nl. Naast het Ontwerp Boezemplan AGV 2.0 vindt u hier ter informatie ook een inhoudelijk achtergrondrapport, bijlagenrapport en het Boezemplan AGV 1.0 uit 2019.

Tevens zijn de stukken tijdens die periode van zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

Zienswijzen

Tijdens de periode dat het ontwerp Boezemplan AGV 2.0 ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over dit plan. U kunt ook online een zienswijze indienen.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Boezemsysteem
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp Boezemplan AGV 2.0’ te vermelden.

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp Boezemplan AGV 2.0 kunt u telefonisch contact opnemen met het team Boezemsysteem via telefoonnummer 0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten).

 

Amsterdam, 13 juni 2022