Ontwerp-maatwerkbesluit en nadere regels damwand dorpskern Baambrugge

Op 11 juni 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het dijkverbeteringsplan dorpskern Baambrugge vastgesteld.Doordat de dijk wordt verplaatst van de weg naar de oever, verplaatsen ook de kern- en beschermingszone van de dijk. In deze zones gelden bepaalde voorschriften krachtens de Keur van het waterschap om de dijk te beschermen.

Inzien en inspraakperiode

Meer informatie staat op overheid.nl. Daar kunt u ook de stukken inzien. De inspraakperiode van zes weken loopt van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 25 juli 2019.

Hoe werkt inspraak?

  • We maken een voorlopig plan voor wat we willen doen. Dit noemen we een ontwerpplan.
  • We maken het ontwerpplan openbaar. Dan begint ook de inspraakperiode. U hebt dan 6 weken om uw zienswijze in te dienen. Tip: Schrijf u in voor de e-mailservice op MijnOverheid. Dan blijft u op de hoogte van nieuwe plannen over uw buurt.
  • We lezen en beoordelen de zienswijzen die we ontvangen. Daarna maken we een nieuwe versie van ons plan.
  • We maken het plan definitief. De voorbereidingen voor het werk beginnen.
  • Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een persoonlijke reactie. Daarin staat wat we met de zienswijze hebben gedaan.

Hoe verstuur ik mijn zienswijze?

U kunt online uw zienswijze opsturen. Dat is snel, makkelijk en veilig. U ondertekent uw zienswijze dan met uw DigiD.

Dien uw zienswijze online in

Stuurt u liever alles per post of komt u graag een keer langs? Dat kan ook. U kunt dat aangeven bij het indienen van uw zienswijze.