Ontwerp Stimuleringsregeling ‘Geef groen en water de ruimte’

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het ontwerp van de Stimuleringsregeling ‘Geef groen en water de ruimte’ ter inzage ligt.

Het waterschap vindt het belangrijk dat bewoners, bedrijven en andere organisaties maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, bijvoorbeeld door aanpassingen aan gebouwen en tuinen. Het waterschap wil graag helpen bij deze (klimaatadaptieve) maatregelen: met kennis of geld. Daarom wil het waterschap een stimuleringsregeling (‘Geef groen en water de ruimte’) aanbieden. De regeling is voor zowel grote als kleine projecten.

Inzien van de stukken

Bekijk het ontwerp van de stimuleringsregeling en bijbehorende stukken op overheid.nl. Heeft u opmerkingen of bent u het niet eens met (delen van) de stimuleringsregeling, dan kunt u dat laten weten via een zienswijze. U kunt de stukken bekijken en uw mening geven van 30 juni 2021 tot en met 11 augustus 2021.

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunt u als belanghebbende of inwoner schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen.

U kunt uw schriftelijke reactie met als onderwerp ontwerp Stimuleringsregeling ‘Geef groen en water de ruimte’, richten aan:

het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

U kunt ook online reageren via www.agv.nl/inspraak. U ondertekent uw zienswijze dan met uw  DigiD. 

Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Marieke Voeten of Monique Jacobs via telefoonnummer 0900-9394 (lokaal tarief).

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap neemt uw zienswijze mee bij het besluit over de stimuleringsregeling en past de regeling zo nodig aan. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een reactie.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900- 9394 (lokaal tarief) en vragen naar Monique Jacobs of Marieke Voeten.