Ontwerp-watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost

We hebben een ontwerp-watergebiedsplan opgesteld. In dit plan staat welke maatregelen volgens ons nodig zijn om de problemen in de waterhuishouding op te lossen. We houden rekening met de belangen en wensen van bewoners.

Op dinsdag 20 november 2018 organiseren we een inloopavond over het plan. Bewoners en eigenaren zijn van harte welkom om het plan te bekijken en vragen te stellen. De inloopavond vindt plaats in Cultureel Centrum ‘t Web, Spinnerie 15, 3632 ET Loenen aan de Vecht  van 19:30 uur tot 21:00 uur. 

U kunt van 16 november 2018  tot en met 27 december 2018 een reactie geven (zienswijze) op het ontwerp-watergebiedsplan. U vindt de plannen op www.overheid.nl