Vaststelling ontwerp project-plan 'Scheiden waterstromen Amstellandboezem d.m.v. waterkwaliteitsscherm'

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de Amstellandboezem een projectplan wordt voorbereid om de waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat om het water De Geer vlakbij de Oudhuizersluis. Het plan bevat onder meer een beschrijving van de maatregelen die nodig zijn voor een goede waterkwaliteit in het zuidelijke deel van de Amstellandboezem en een goede waterhuishouding

Inzien en inspraakperiode

Meer informatie staat op overheid.nl. Daar kunt u ook de stukken inzien. De inspraakperiode van zes weken loopt van dinsdag 11 juni tot en met maandag 22 juli 2019.

Hoe werkt inspraak?

  • We maken een voorlopig plan voor wat we willen doen. Dit noemen we een ontwerpplan.
  • We maken het ontwerpplan openbaar. Dan begint ook de inspraakperiode. U hebt dan 6 weken om uw zienswijze in te dienen. Tip: Schrijf u in voor de e-mailservice op MijnOverheid. Dan blijft u op de hoogte van nieuwe plannen over uw buurt.
  • We lezen en beoordelen de zienswijzen die we ontvangen. Daarna maken we een nieuwe versie van ons plan.
  • We maken het plan definitief. De voorbereidingen voor het werk beginnen.
  • Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een persoonlijke reactie. Daarin staat wat we met de zienswijze hebben gedaan.

Hoe verstuur ik mijn zienswijze?

U kunt online uw zienswijze opsturen. Dat is snel, makkelijk en veilig. U ondertekent uw zienswijze dan met uw DigiD.

Dien uw zienswijze online in

Stuurt u liever alles per post of komt u graag een keer langs? Dat kan ook. U kunt dat aangeven bij het indienen van uw zienswijze.