Ontwerp-Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het op 22 september 2020 het ontwerp-Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil heeft vastgesteld.

Watergebiedsplan (WGP)

Voor het verhogen van het waterpeil zijn nieuwe peilbesluiten nodig. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft hiervoor een watergebiedsplan (WGP) opgesteld. In dat plan wordt beschreven waar en hoe de waterpeilen in het gebied worden gewijzigd. 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Naast het watergebiedsplan van het waterschap, heeft de provincie Noord-Holland voor de Schil van het Naardermeer een provinciaal inpassingsplan (PIP) gemaakt. Dit is een provinciaal bestemmingsplan dat straks geldt voor de gronden in de Schil binnen de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Weesp. Het PIP is gebaseerd op het Inrichtingsplan Schil Naardermeer, waarin alle maatregelen zijn opgenomen om de natuur- en waterdoelen te kunnen realiseren. Het inpassingsplan regelt de bestemmingswijziging van de nu nog agrarische gronden in de Schil naar de bestemming ‘natuur’.

Inspraakperiode en informatiespreekuren

Beide plannen kennen een officiële inspraakprocedure. Het ontwerp-PIP en het ontwerp-WGP worden van 5 oktober  2020 tot 16 november 2020 gezamenlijk ter inzage gelegd. Er is gekozen voor 1 loket voor beide plannen, zodat reageren eenvoudiger is.