Waterschapsverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat u uw reactie (zienswijze) mag geven op onderstaande plannen. Het bestuur besloot dit op 23 juni 2020.

  • het concept van de Waterschapsverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de bijlagen die daar bij horen
  • het concept van de ‘Beleidsregels Keurvergunningen en maatwerkvoorschriften’
  • het concept van het Delegatiebesluit Waterschapsverordening AGV

Toelichting

In het concept van de Waterschapsverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn de bestaande Keur AGV 2019 en het Keurbesluit AGV 2019 samengevoegd. Daarnaast zijn de regels nu zo geschreven dat ze passen in het landelijk ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’ (DSO). Een en ander is nodig om te voldoen aan de standaarden en eisen van de Omgevingswet.

De Beleidsregels voor vergunningverlening en maatwerkvoorschriften geven voor specifieke gevallen uitleg over de toepassing van de regels uit de Waterschapsverordening waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het Delegatiebesluit is er om ervoor te zorgen dat het dagelijks bestuur ook in de nieuwe situatie dezelfde bevoegdheden heeft.

Verdere procedure

Op basis van uw reacties kunnen we de voorstellen aanpassen. Daarna legt het dagelijks bestuur een definitief voorstel voor aan het algemeen bestuur. Die kan de inhoud nog aanpassen. De regelingen treden tegelijk in werking met de Omgevingswet. We verwachten dat dit in januari 2022 zal zijn. Tot die datum blijven de Keur AGV 2019 en het Keurbesluit 2019 van kracht.

Inzien en inspraakperiode

Vanaf maandag 21 september tot en met zondag 1 november 2020 kunt u de stukken inzien. Dat kan op de website www.overheid.nl.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

U kunt uw zienswijze online opsturen. Dat is snel, makkelijk en veilig. U ondertekent uw zienswijze met uw DigiD.

Online zienswijze indienen

Wilt u schriftelijke een zienswijze indienen? Stuur die dan naar:

Het Dagelijks bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. de heer R.P. Roelfsema
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Vermeld bij het onderwerp “Inspraak WSV” .

Wilt u mondeling een reactie geven? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren bellen naar Joost Roberts, 06 53406625