Genoeg water voor iedereen

Het waterschap zorgt voor de juiste hoeveelheid water voor natuur, landbouw en scheepvaart. Zodat het water niet te hoog, maar ook niet te laag staat. Dat doen we bijvoorbeeld door te zorgen voor een goed waterpeil.

  • 2018 was een extreem droog jaar. We namen extra maatregelen om de natuur en landbouw te beschermen. Zoals het plaatsen van noodpompen bij de sluis in Muiden.
  • We hebben een nieuwe Nota Peilbeer. Hierin staat hoe we bodemdaling aanpakken. Bij het vaststellen van de waterpeilen volgen we de bodemdaling nog maar met 75%. De grond blijft zo natter en zal dus minder snel inzakken.
  • Het poldergemaal Horstermeer is vernieuwd. Hierdoor verandert het waterpeil nu minder.