Het jaar 2018 in cijfers

Hoeveel waterschapsbelasting kreeg het waterschap binnen in 2018? En waar ging dat geld naartoe?

Uw belastingen

Watersysteemheffing

€ 102.038.000

Zuiveringsheffing

€ 83.745.000

Verontreinigingsheffing

€ 1.146.000

Totaal

€ 186.929.000

Onze uitgaven

Veiligheid

€ 36.863.000

Schoon water

€ 87.800.000

Voldoende water

€ 30.709.000

Op en om het water

€ 1.962.000

Innen van belastingen

€ 10.279.000

Algemeen

€ 13.212.000

Totaal

€ 180.825.000