Werken aan schoon water

We zorgen voor schoon water in rivieren, kanalen, grachten en plassen. Zodat er drinkwater van gemaakt kan worden. En iedereen in de zomer lekker kan gaan zwemmen en varen. Hoe schoner het water, hoe beter voor mens, plant en dier. Daarom werken we elke dag aan betere waterkwaliteit. Wat heeft het waterschap in 2018 gedaan?

  • We maakten een plan om microvervuiling aan te pakken. Zoals medicijnresten en plastic deeltjes in het water.
  • We zijn begonnen met de bouw van de waterzuivering in Weesp.
  • Alle woonboten in ons gebied zijn sinds 2018 aangesloten op het riool. Het project ‘Schoon Schip’ is hiermee klaar.
  • 188 boeren doen mee aan ons programma ‘Groene en Blauwe diensten’. Hierbij zetten boeren zich vrijwillig in voor de natuur en gezond water.
  • Bij onze waterzuivering in Horstermeer plaatsten we zonnepanelen. De waterzuivering maakt hierdoor zijn eigen energie. Is dit niet genoeg? Dan vullen we het aan met biogas.