Bescherming tegen water

Grote delen van ons gebied liggen onder de zeespiegel. We moeten er daarom voor zorgen dat onze dijken sterk genoeg zijn en blijven. Zodat mensen en bedrijven goed beschermd zijn tegen overstromingen. Ook in 2019 hebben we weer veel gedaan. Hieronder enkele hoogtepunten.

  • Samen met andere organisaties proberen we Nederland te beschermen tegen het water. Bijvoorbeeld met andere waterschappen en Rijkswaterstaat. Daarvoor zijn het deltaprogramma het, hoogwaterbeschermingprogramma en het dijkverbeteringsprogramma zeer belangrijk.
  • Het Actieprogramma Waterkeringen eindigde in december 2019. Alle spoedeisende maatregelen die onder het actieprogramma vielen zijn afgerond. Alleen de dijkverbetering Dorpskern Baambrugge loopt nog. 
  • We maakten 25 km dijk uit het dijkverbeteringsprogramma sterker. In dit programma staat in totaal 100 km dijk. Dit is 39% van het totaal. Hiermee haalden we de norm voor 2019. 
  • De dijken langs de Ringdijk Watergraafsmeer, het Waterleidingkanaal, de Heinoomsvaart (beide provincie Utrecht) en de Amsteldijk-Noord (Amstelveen) zijn klaar en kunnen weer jaren mee.

Lees meer over dit onderwerp bij programma 1 in de Jaarstukken 2019 (pdf, 1,2 MB)