Duurzaamheid

Als waterschap willen we ons energieverbruik verminderen naar nul. We willen duurzaam zijn. En we willen ook voorbereid zijn op de toekomst, zodat we klimaatproblemen beter aan kunnen pakken.

Om onze doelen te bereiken, gaan we verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld door energie te besparen, energie uit water te halen en duurzaam in te kopen. En we halen grondstoffen en energie uit rioolwater.

  • We gaan proeven doen om warmte uit rioolwater te halen. De gemeente Amsterdam werkt aan Strandeiland: een wijk die voor haar eigen energie zorgt. De warmte uit het rioolwater kan hier 8.000 woningen verwarmen. Met dit experiment doen we meer ervaring en kennis op om klimaatproblemen aan te pakken.
  • In 2019 wekten we 46% van de energie die we voor ons werk nodig hadden zelf op. Hiermee voldoen we aan het doel van 40% uit het klimaatakkoord van 2010.
  • Er waren ook tegenslagen rond duurzaamheid. Het slib dat overblijft bij het schoonmaken van rioolwater kon tijdelijk niet worden verbrand. Dit kwam door problemen bij AEB. Hierdoor moesten we het slib tijdelijk opslaan. Ook hadden we veel vrachtwagens nodig om het slib naar andere plekken te vervoeren.

Lees meer over dit onderwerp bij programma 7 in de Jaarstukken 2019 (pdf, 1,2 MB)