Genoeg water

Wij zorgen voor genoeg water voor natuur, landbouw en scheepvaart, inwoners en bedrijven. En dat het waterpeil precies goed is om problemen te voorkomen.

  • We willen als eerste waterschap van Nederland de daling van de bodem aanpakken. We zijn dit nu volop aan het onderzoeken. Daarbij volgen we onze strategie bodemdaling
  • We hebben de regels van onze Keur aangepast. In de Keur staan onze regels voor op en rond het water en onze dijken. Het is nu makkelijker om iets aan een dijk of bij het water te bouwen. Ook houden we met de nieuwe Keur rekening met de Omgevingswet.
  • We hebben in 2019 allerlei groot onderhoud afgerond. Het gaat om werkzaamheden bij het poldergemaal Diemenpolder, de brug bij Nigtevecht en de defosfateringsinstallatie Naardermeer. De installatie bij het Naardermeer werkt nu helemaal automatisch.

Lees meer over dit onderwerp bij programma 3 in de Jaarstukken 2019 (pdf, 1,2 MB)