Op en om het water

Het waterschap zorgt in de eerste plaats voor uw veiligheid en voor schoon en genoeg water. Maar we hebben ook andere taken rond het water. Zo beheren we in ons gebied we vaarwegen, bruggen, sluizen en gemalen. Sommigen hiervan horen bij ons historisch erfgoed, en trekken ieder jaar veel bezoekers.

  • Alle informatie over het aanvragen van subsidies voor recreatie, cultuur en landschap staat nu op onze website.
  • Een aantal projecten ontving in 2019 subsidie: een tentoonstelling over molens in de Vechtstreek, het herstel van de oude Schutsluis bij fort Uitermeer, en het herstel van de wieken van de Hoekermolen.
  • We organiseerden verschillende rondleidingen en open dagen. Zo’n 2000 mensen bezochten onze historische gebouwen. Zoals gemaal Stadwijck, gemaal de Ronde Hoep, de Gaaspermolen, het Oude Gemaal Bethune en de Groote Zeesluis in Muiden.

Lees meer over dit onderwerp bij programma 4 in de Jaarstukken 2019 (pdf, 1,2 MB)