Bestuur en maatschappij

Er komt veel kijken bij het besturen van een waterschap. Bijvoorbeeld het verbeteren van het waterbewustzijn. En het verhogen van de betrokkenheid van inwoners en bedrijven. Ook werkt het bestuur aan de zichtbaarheid van het waterschap en van het bestuur. Tenslotte wil het bestuur open zijn over de besluiten die ze nemen.

  • Begin 2020 is de campagne De Blauwe Golf gestart. We zetten inwoners in de schijnwerpers die op een positieve manier omgaan met het water en de natuur in ons gebied. En die zo een steentje bijdragen aan het werk van ons waterschap! Met de campagne willen we bereiken dat inwoners zich meer verbonden voelen met het water in ons gebied.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

  • In juli 2020 heeft algemeen bestuur besloten om ons zuiveringsslib vanaf 2023 te laten verwerken door HVC (Huisvuilcentrale) in Alkmaar. HVC gaat daarvoor een installatie bouwen die het slib gaat drogen. Uit het gedroogde slib kan HVC grondstoffen en energie halen. Dit was een belangrijke reden om voor HVC te kiezen.
  • Het dagelijks bestuur heeft eind 2020 het ‘Actieprogramma aanpak veenweiden’ vastgesteld. In dit programma staat wat we de komende jaren gaan doen om de daling van de bodem in onze veengebieden af te remmen.
  • In het najaar van 2020 zijn we samen met de andere 20 waterschappen begonnen met de campagne ‘Waterbazen’. Met de campagne willen de waterschappen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn.

Lees meer over dit onderwerp bij programma 6 in de Jaarstukken 2020 (pdf, 1,5 MB)