Duurzaamheid

Als waterschap willen we alle energie die we gebruiken zelf duurzaam gaan opwekken. We willen duurzaam inkopen, en grondstoffen en energie terugwinnen uit (afval)water. Zo dragen we bij aan een circulaire economie. Maar duurzaamheid gaat ook over het beschermen en herstellen van natuur. Wat hebben we in 2020 gedaan op het gebied van duurzaamheid?

  • We hebben in Weesp onze oude rioolwaterzuivering gesloopt. De materialen die overbleven hebben allemaal een nuttige bestemming gekregen. We noemen dat circulair slopen. Het bedrijf dat hier het beste plan voor had mocht de sloop uitvoeren. Bekijk in de video hoe dat is gegaan.
  • In 2020 hebben we besloten om naast de rioolwaterzuivering Amsterdam-West een groengasinstallatie neer te zetten. Hiermee gaan we uit rioolslib ongeveer 10% van al het groengas in Nederland maken. Er is dan minder gewoon aardgas nodig in ons land. Zo dragen we bij aan de energietransitie: ons land stapt over van olie en gas naar duurzame vormen van energie.
  • Sinds 2020 wekken we bij onze zuiveringen in Amstelveen en Uithoorn zelf elektriciteit op met zonnepanelen.
  • We zijn begonnen met het schrijven van een plan om de biodiversiteit in ons gebied te herstellen. Hierin staat hoe we planten en dieren gaan beschermen die het moeilijk hebben. Ook zijn we gestart met het inrichten van de natuur op 8 van onze eigen terreinen. En we hebben opgeschreven welke eisen we stellen aan bloemrijke dijken.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

  • Op 15 september 2020 vierden we samen met de gemeente Utrecht dat de natuurvriendelijke oever langs het ‘Nieuwe Zandpad’ klaar is. Deze groene oever zorgt voor een betere waterkwaliteit en kansen voor waterdieren. Meer planten en begroeiing maken ook meer recreatie mogelijk.
  • Vinkeveen krijgt er een nieuw natuurgebied bij onder de naam ‘Marickenland’. In het gebied zal veel riet groeien, zodat bepaalde planten en dieren zich er bijzonder goed thuis voelen. Zo krijgen steeds meer soorten planten en dieren in ons gebied een kans. We noemen dat: een hogere biodiversiteit. Daarnaast biedt het rietland kansen voor recreatie, remt het bodemdaling en geeft het boeren nieuwe kansen voor vernieuwing.

Lees meer over dit onderwerp bij programma 7 in de Jaarstukken 2020 (pdf, 1,5 MB)