Bestuur en maatschappij

Er komt veel kijken bij het besturen van een waterschap. Bijvoorbeeld het verbeteren van het waterbewustzijn. En het verhogen van de betrokkenheid van inwoners en bedrijven. Ook werkt het bestuur aan de zichtbaarheid van het waterschap en van het bestuur. Tenslotte wil het bestuur open zijn over de besluiten die ze nemen.

  • Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is halverwege haar bestuursperiode. Daarom kijkt het bestuur nu terug op de afgelopen 2 jaar. Hoe ver zijn we met de plannen uit het bestuursakkoord Waterbrokken 2019-2023?

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

  • Het waterschap draagt samen met de gemeente Amsterdam bij aan het onderzoek- en innovatieprogramma van Waternet. We werken met 6 onderzoek- en innovatiethema's: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Data en sensoren, Waterkwaliteit en –technologie, Bodemdaling en Circulaire economie. In 2021 hebben we weer mooie resultaten gehaald die te zien zijn op winnovatie.nl en de bijbehorende LinkedIn-pagina. 
  • Samen met de TU Delft hebben we de Waterinnovatieprijs 2021 gewonnen. Daar zijn we supertrots op! We hebben de eerste prijs gewonnen binnen het thema Gezond Water en Gezonde Bodem met het project AdOx. AdOx is een technologie waarmee medicijnresten uit afvalwater worden verwijderd. 
  • We hebben de podcast ‘De Wereld van Water’ gelanceerd. In deze podcasts onderzoeken we alle mogelijkheden en problemen van water. Beluister de podcasts hier.
  • In het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA) werkt het waterschap samen met 16 gemeenten en 3 drinkwaterbedrijven in de (afval)waterketen. De drinkwaterbedrijven leveren het drinkwater, de gemeenten zamelen het afvalwater en regenwater in en het waterschap zuivert het afvalwater en voert het ingezamelde regenwater af.
  • We hebben plannen gemaakt om meer te doen met aquathermie. Aquathermie is een techniek om warmte en koude uit water te halen en op te slaan. Zo kunnen we op een duurzame manier gebouwen verwarmen of koelen.  
  • De groengasinstallatie bij onze rioolwaterzuivering in het Westelijk Havengebied van Amsterdam is af. Daarmee worden we één van de grootste producenten van groengas in Nederland. Met het groengas kunnen huishoudens koken en hun woning verwarmen. Groengas kan ook brandstof zijn voor auto's. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de overstap naar duurzame energie.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Lees meer over dit onderwerp bij hoofdstuk 4.1.7 in de Jaarstukken 2021 (pdf, 3,1 MB)