Voldoende

We zorgen voor genoeg water voor natuur, landbouw en scheepvaart, inwoners en bedrijven. En dat het waterpeil precies goed is om problemen te voorkomen.

Waterkwaliteitsscherm-2.jpg

  • We ronden de werkzaamheden van het waterkwaliteitsscherm af in de Geer. Door het scherm blijft er voldoende water in de Vinkeveense plassen. 
  • Er is een grote stap gezet in het afremmen van de bodemdaling én het verminderen van de CO2-uitstoot. 
  • Inwoners van ons gebied konden dit jaar voor het eerst subsidie aanvragen met de stimuleringsregeling ‘Geef groen en water de ruimte’. 
  • De netwerkstrategie klimaatadaptatie AGV is vastgesteld door het bestuur. Hierin staat hoe we problemen door klimaatverandering willen aanpakken. En hoe we samen willen werken met andere partijen. 

Lees meer over dit onderwerp in hoofdstuk 4.1.2 in de Jaarstukken 2021 (pdf, 3,1 MB)