Het jaar 2021 in cijfers

Hoeveel waterschapsbelasting kreeg het waterschap binnen in 2021? En waar ging dat geld naartoe?

Uw belastingen

Watersysteemheffing

€ 110.095.000

Zuiveringsheffing

€ 88.173.000

Verontreinigingsheffing

€ 335.000

Totaal

198.603.000

Onze uitgaven

Waterveiligheid

€ 46.953.000

Voldoende water

€ 32.514.000

Gezond water

€ 19.591.000

Gezuiverd afvalwater

€ 77.866.000

Cultuurhistorie en recreatie

€ 2.474.000

Innen van belastingen

€ 15.509.000

Bestuur en maatschappij

€ 8.985.000

Totaal

203.992.000

Lees meer over dit onderwerp in hoofdstuk 5 in de Jaarstukken 2021 (pdf, 3,1 MB)