Werken aan schoon water

We zorgen voor schoon water in rivieren, kanalen, grachten en plassen. Zodat er drinkwater van gemaakt kan worden. En zodat iedereen in de zomer lekker kan zwemmen en varen. Hoe schoner het water, hoe beter voor mens, plant en dier. Daarom werken we elke dag aan een betere waterkwaliteit. Wat hebben we in 2021 gedaan?

  • De waterkwaliteit gaat achteruit. Dit komt bijvoorbeeld door klimaatverandering en doordat we steeds meer water gebruiken voor landbouw, recreatie en bouw. Hier nemen we al maatregelen voor die ook staan in het Waterbeheerplan. Het kan 5 tot 10 jaar duren voordat we de effecten hiervan kunnen meten. 
  • Het Biodiversiteitsherstelplan is vastgesteld door het algemeen bestuur.  
  • De rioolwaterzuivering in Weesp is feestelijk geopend. 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

  • We onderzoeken een nieuwe manier om met de brakke kwel om te gaan. We kijken of we het brakke grondwater al diep in de grond kunnen opvangen en wegpompen. Zo voorkomen we dat het in de polder omhoog komt. En dat het verder in de omgeving terechtkomt. Ook onderzoeken we of we van dit brakke water drinkwater kunnen maken. In onderstaande video laten we zien waarom we dit onderzoek doen en hoe we het uitvoeren.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Lees meer over dit onderwerp bij hoofdstuk 4.1.3 in de Jaarstukken 2021 (pdf, 3,1 MB)