22 december 2016

Hoogheemraadschap nu officieel waterschap

We noemen onszelf al langere tijd Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en niet meer Hoogheemraadschap. Vanaf nu is dat officieel.

Vroeger heetten waterschappen die tegen de zee beschermden hoogheemraadschap. Ons gebied grensde aan wat toen nog de Zuiderzee was.

Veel mensen zegt het verschil tussen waterschap en hoogheemraadschap niet zoveel. Daarom gebruiken we alleen nog de naam waterschap. Wel zo makkelijk.