17 maart 2017

We werken aan de nieuwe N200

De N200 van station Halfweg tot voorbij de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam wordt opgeknapt. Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet werken samen om de N200 opnieuw in te richten.

Een stuk van 7 kilometer tussen station Halfweg en de Admiraal de Ruyterweg wordt opgeknapt. De weg wordt vernieuwd en er komen nieuwe bruggen. Er komt een snelfietsroute en een ecopassage zodat dieren kunnen oversteken. Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de dijk onder de N200. En vervangt de leidingen voor drinkwater die nu in de dijk liggen door nieuwe leidingen naast de weg.

Lees meer over wat Waternet gaat doen op de site van Waternet of op de site van AGV. 

Samenwerking

Het project ‘de nieuwe N200’ ontstond omdat de vier partijen werkzaamheden moesten uitvoeren. Het asfalt van de weg is aan vervanging toe. De dijk onder de weg moet hoger worden zodat deze het water blijft tegenhouden. En de drinkwaterleiding was aan vervanging toe. Door samen te werken ontstaan er kansen om het hele gebied te verbeteren.

Het gebied krijgt een groenere uitstraling en de maximumsnelheid gaat naar 50 kilometer per uur. Zo houden we rekening met toekomstige woonwijken in het Sloterdijkgebied. De weg wordt veiliger en fietsers en voetgangers kunnen beter van A naar B. Dieren kunnen straks oversteken door een nieuwe ecopassage onder de weg.

Door de werkzaamheden samen uit te voeren is het werk sneller klaar. We overleggen nu met de omgeving over maatregelen die voor minder overlast zorgen. En om afspraken te maken over de bereikbaarheid. Ook voeren we onderzoeken en kleinere werkzaamheden uit om alles voor te bereiden. Eind 2017 beginnen de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden blijft altijd minimaal 1 rijstrook van de N200 open. Eind 2019 is De nieuwe N200 klaar.

Nieuwe website

Meer informatie over het project leest u op de website: www.denieuwen200.nl. Of bezoek De nieuwe N200 op Facebook.