24 mei 2017

24.000 zonnepanelen voor waterzuiveringen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat ruim 24.000 zonnepanelen plaatsen. Dit doen we bij vijf installaties waar we afvalwater schoonmaken. Dankzij de zonnepanelen vervuilen we minder. We werken zo op een manier die beter is voor het milieu.

Onze waterzuivering in Huizen heeft al zonnepanelen

Voor de zonnepanelen krijgen we subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Het gaat om een speciale regeling voor groene energie.

Nadat het algemeen bestuur het plan goedkeurt, plaatsen we panelen op bij deze waterzuiveringen:

  • Amsterdam West (6.600 zonnepanelen)
  • Horstermeer (6.400)
  • Amstelveen (4.400)
  • Uithoorn (3.500)
  • Amsterdam Westpoort (3.300)
  • Totaal 24.200

Meer groene energie, minder vervuiling

Rolf Steenwinkel, bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ''We werken nu al 54 procent energieneutraal. De zonnepanelen leveren de volgende 10 procent van onze energie. Dit is gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.900 huishoudens. We stoten straks 2.600 ton CO2 per jaar minder uit. Zo werken we mee aan het tegengaan van klimaatverandering.''

Zelf energie opwekken

We willen in 2020 energieneutraal werken. Daarover staan in ons plan ‘Waterbewust 2015-2019’ duidelijke doelen. We gaan energie besparen en maken zelf groene energie. Ook halen we grondstoffen uit afvalwater. Daarnaast willen we een duurzame organisatie zijn. Zonne-energie gebruiken is daarom logisch.