16 juni 2017

Natuurgebied De Vuntus weer open

Sinds 14 juni is natuurgebied De Vuntus weer open. Het gebied ligt ten noorden van Loosdrecht en is opnieuw ingericht. U kunt er nu beter kanoën en wandelen. En de kwaliteit van het water is beter geworden. Dit is goed voor de bijzondere planten en dieren in het gebied.

De Vuntus is een natuurgebied met veenmoeras. In het oosten van het gebied komt brak water uit de grond omhoog. Brak water is niet zoet, maar een beetje zout. Dankzij dit water zijn in het gebied bijzondere planten en dieren te vinden.

Samenwerken voor natuur en recreatie

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkte samen met Provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten. Samen hebben we het gebied opnieuw ingericht. Zo zorgen we dat het brakke water niet te snel het gebied weer uitstroomt. En dat water van buiten niet makkelijk het gebied in kan stromen. Ook hebben we bomen weggehaald en grond afgegraven waar dit nodig was.  U kunt nu weer makkelijk aanmeren met uw kano. Ook is er een nieuw wandelpad met twee plekken waar u kunt picknicken.

Dagelijks bestuurder Wiegert Dulfer: “Samen met Natuurmonumenten en de provincie hebben we een fantastisch project afgerond. De waterkwaliteit is verbeterd doordat we het grondwater beter gebruiken. Dit water is belangrijk voor bijzondere planten en dieren in dit speciale veenmoeraslandschap”.