01 november 2017

Minder regels voor steigers en dijken

Wilt u een steiger aanleggen? Of hebt u een tuin aan een dijk waar u een boom wilt planten? Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de regels hierover minder streng gemaakt. Ook wordt het gemakkelijker om een vergunning aan te vragen. De nieuwe regels van het Waterschap, de zogenaamde Keur, maken dit mogelijk. U kunt de regels nu ook makkelijker vinden.

Ieder waterschap heeft eigen regels voor het water en de dijken. Hierin staat wat wel en niet mag in en rond het water. We hebben deze regels vernieuwd. Bewoners mogen nu meer dingen doen
rond het water en de dijken, zonder een vergunning aan te vragen. Dit noemen we het ja, tenzij principe. Hierdoor hoeven bewoners minder vaak een vergunning te vragen. En u krijgt ook
gemakkelijker een vergunning.

Samen zoeken naar oplossingen

Pieter Kruiswijk, bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘Met de nieuwe regels krijgen mensen meer mogelijkheden. We proberen steeds meer samen met de omgeving naar oplossingen te zoeken, in plaats van het van bovenaf opleggen van allerlei strakke regels. De nieuwe Keur is hier een mooi voorbeeld van.’

Zo vertellen wij een boer niet meer hoe hij zijn gras op de dijk moet onderhouden. Het gaat tenslotte om het resultaat, een goede grasmat. Boeren weten zelf het beste hoe zij het gras kunnen onderhouden. Veel oude regels worden zo overbodig.

Regels eenvoudiger te raadplegen

De nieuwe regels zijn vanaf nu makkelijker te vinden. En ze zijn in heldere taal opgeschreven. U kunt per onderwerp lezen wat we met de regels bedoelen, zonder dat u alle regels en vrijstellingen hoeft door te nemen. En met een nieuwe chatfunctie op de website kunt u straks heel eenvoudig antwoord op uw vraag krijgen. Wilt u een steiger aanleggen? Dan kunt u nu al kennis maken met onze chatfunctie.

Vergunning aanvragen