16 augustus 2018

Noodpompen Muiden beschermen natuur

Met 3 speciale pompen in Muiden brengen we water uit het IJmeer naar de Vecht. Zo stroomt er genoeg water van goede kwaliteit via de Vecht richting natuurgebieden als het Naardermeer. Dieren en planten hebben dit water hard nodig. Zo beschermen we de natuur tegen de gevolgen van droogte.

We plaatsen de pompen in de Groote Zeesluis in Muiden

De lange periode van droogte veroorzaakt een lage waterstand in het IJmeer. Hierdoor stroomt dit water niet meer vanzelf naar de Vecht. Dit is een belangrijke bron van vers water voor het Naardermeer, de Spiegelplas en de Ankeveense Plassen. We plaatsen daarom 3 noodpompen in de Groote Zeesluis in Muiden.

De pompen zorgen voor genoeg water vanuit het IJmeer. Hiermee voorkomen we ernstige schade aan de natuur. Zoals troebel water en de groei van algen. Het zou jaren duren om het water hier weer helder te krijgen.

Het is de eerste keer dat we dit soort pompen op deze plek gebruiken. De sluis blijft open voor boten.

Pompen in beeld

In dit korte filmpje legt dagelijks bestuurder Rolf Steenwinkel van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uit waarom we de pompen plaatsen.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

We weten nog niet hoe lang de pompen nodig zijn. Dit hangt af van de droogte. Zolang de droogte duurt, nemen we extra maatregelen waar nodig. Voor de veiligheid van dijken, de juiste hoeveelheid water in plassen en polders en de waterkwaliteit. Een overzicht van alle acties ziet u op onze speciale droogtekaart.