Schaatsen? Wij gaan er voor!

22 februari 2018

Als het aan ons ligt gaan we komende week schaatsen! We nemen nu al maatregelen om schaatsen mogelijk te maken. Lees hoe we ons voorbereiden op de vorst.

We verwachten dat het hard gaat vriezen. Daarom heeft Waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten dat de IJsnota morgen (vrijdag 23 februari) in gaat. Dit betekent dat we sommige gemalen die het water rondpompen morgen uitzetten. Het water stroomt dan minder hard. Zo kan ijs makkelijk groeien. We sluiten ook sommige noodkeringen en sluizen. En op sommige plekken mag u niet meer varen.

Het waterschap neemt dit besluit nu alvast, zodat mensen straks – als het stevig gaat vriezen – direct kunnen genieten van het ijs in ons mooie gebied.

Pieter Kruiswijk, bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: "Om ervoor te zorgen dat mensen straks ook echt kunnen genieten van het natuurijs, is het nodig om nu alvast maatregelen te treffen. Het blijft een zorgvuldige afweging, want er spelen meerdere belangen. Maar als we kijken naar de verwachte temperaturen en ijsvorming is dit het moment om alvast maatregelen te nemen. We willen dat mensen straks wel kunnen genieten van het ijs in ons mooie gebied."

Nog niet voor Amsterdam

Het besluit geldt voor het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar niet voor Amsterdam. Hiervoor heeft de gemeente Amsterdam een aparte IJsnota. Waternet kijkt elke dag of die moet worden ingezet. In dat geval sluit Waternet ook in Amsterdam sommige sluizen. En mag op bepaalde grachten niet gevaren worden.

Wat is de IJsnota?

In de IJsnota staat wat het waterschap doet als het langere tijd vriest. Zo zijn we altijd goed voorbereid.

Wilt u weten of u kunt schaatsen en wat wij allemaal doen om dat mogelijk te maken? Hou dan de sites, Facebook en Twitter van Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht goed in de gaten. We hebben alvast een paar mooie schaatsroutes voor u uitgekozen.