19 juli 2018

We controleren de dijken extra vanwege de droogte

Het is nog steeds droog in Nederland. Er is een tekort aan regenwater van meer dan 200 millimeter. Daarom controleert Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vanaf 19 juli de eerste dijken. Zo kunnen we snel ingrijpen als dat nodig is.

Het gaat om 11 dijken in de gemeenten ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier liggen de meeste dijken die uit veen bestaan. Daardoor kunnen ze minder goed tegen droogte. In totaal controleren we 25 kilometer dijk. Als het langer droog blijft, gaan we meer dijken controleren.

Onze inspecteurs houden enkele veendijken al enige tijd in de gaten. Zij kijken bijvoorbeeld naar:

  • scheuren in de grond
  • of de dijk van vorm verandert
  • of de begroeiing op de dijk nog goed is

Valt u iets op bij een dijk? Laat het ons weten via 0900 9394 of via Twitter.

Dijken versterkt

''Na de dijkdoorbraak in Wilnis in 2003 heeft het waterschap direct de meest kwetsbare veendijken verstevigd,'' zegt Gerhard van den Top, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. ''De dijken in ons gebied zijn daarom goed op orde. De inwoners in ons gebied zijn daarom goed beschermd tegen het water. Dat neemt niet weg dat we alert blijven en nu bepaalde dijken uit voorzorg extra inspecteren.''

Sproeien

Het wordt steeds moeilijker om het water in de sloten op peil te houden. Toch hoeft u bij het sproeien nog geen rekening te houden met de droogte.

Wel vraagt Waternet aan gemeenten in de Amstel, Gooi en Vechtstreek om water niet uit sloten te halen. Het is beter om water te gebruiken uit grotere rivieren of kanalen. Ook vragen we gemeenten om vooral ’s avonds en ’s nachts te sproeien. Het gaat dan om sportvelden en ander groen, zoals parken.