18 juni 2018

Subsidie voor boeren die kwaliteit water verbeteren

Sinds 8 juni kunnen boeren een subsidie aanvragen voor plannen die de waterkwaliteit verbeteren. Dit is ook goed voor de kwaliteit van de bodem en voor planten en dieren. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt hiervoor in 2018 350.000 euro aan subsidie beschikbaar.

Omdat het klimaat verandert krijgen boeren vaker te maken met extreme neerslag, maar ook met droogte. Ze staan de komende jaren ook voor grote uitdagingen om te zorgen voor voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Met deze nieuwe subsidie wil het waterschap boeren helpen. De regeling is opgesteld samen met de agrarische collectieven (boeren en andere landgebruikers), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en andere waterschappen. 

Boeren beslissen zelf welke maatregelen waar subsidie voor is ze willen nemen.

Pieter Kruiswijk, dagelijks bestuurder, β€˜Boeren kunnen subsidie krijgen voor eenmalige investeringen gericht op onder andere een schoner erf en precisiebemesting, zodat minder uitspoeling van meststoffen uit de bodem plaatsvindt. Of voor een drinkbak in het land om te voorkomen dat vee de kanten aftrapt. Maar bijvoorbeeld ook voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.’

Meer weten? 

Kijk op de pagina Subsidie voor bodem en water voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Meer nieuws, tweets en blogs

πŸ“dit weekend fietsen ze door het gebied van @waterschapagv en gaan ze onder andere het gesprek aan met onze experts van @Waternet over de gevolgen van klimaatverandering.

Dit mooie project - een fietstocht over 600km langs de NAP-lijn - doet dit weekend ons gebied aan! Experts van @waternet en @waterschapagv gaan met hen in gesprek over de gevolgen van klimaatverandering. Volg het hier! πŸ‘‡ #NieuwNederland #wearewarmingup

Bij het schoonmaken van vuil water blijft zuiveringsslib achter. @waterschapagv en Waterschap Zuiderzeeland laten hun zuiveringsslib vanaf 2023 verwerken door een speciale installatie van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar. πŸ­πŸ‘‡

De grachten waren nooit zo helder als tijdens de lockdown. Kunnen we de waterkwaliteit structureel verbeteren? En de droogte; hoe bedreigt dat onze waterkwaliteit? Een helder perspectief: #Livecast van @de_zwijger met o.a. @BeadeB πŸ‘‰ https://t.co/txK6Y1F2JS