18 juni 2018

Subsidie voor boeren die kwaliteit water verbeteren

Sinds 8 juni kunnen boeren een subsidie aanvragen voor plannen die de waterkwaliteit verbeteren. Dit is ook goed voor de kwaliteit van de bodem en voor planten en dieren. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt hiervoor in 2018 350.000 euro aan subsidie beschikbaar.

Omdat het klimaat verandert krijgen boeren vaker te maken met extreme neerslag, maar ook met droogte. Ze staan de komende jaren ook voor grote uitdagingen om te zorgen voor voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Met deze nieuwe subsidie wil het waterschap boeren helpen. De regeling is opgesteld samen met de agrarische collectieven (boeren en andere landgebruikers), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en andere waterschappen. 

Boeren beslissen zelf welke maatregelen waar subsidie voor is ze willen nemen.

Pieter Kruiswijk, dagelijks bestuurder, β€˜Boeren kunnen subsidie krijgen voor eenmalige investeringen gericht op onder andere een schoner erf en precisiebemesting, zodat minder uitspoeling van meststoffen uit de bodem plaatsvindt. Of voor een drinkbak in het land om te voorkomen dat vee de kanten aftrapt. Maar bijvoorbeeld ook voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.’

Meer weten? 

Kijk op de pagina Subsidie voor bodem en water voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Meer nieuws, tweets en blogs

Waternet vist elk jaar 42.000 kilo (🀯) plastic uit de grachten! Dat gaat vooral om grote drijvende stukken plastic op het water. Maar er zijn ook kleine deeltjes die onder water zweven en zich niet zomaar laten vangen. De Bubble Barrier kan dat wel!

πŸ€” Wat het effect van de stilte op de Amsterdamse wateren precies gaat zijn, moet de komende tijd duidelijk worden. Maar doordat: 🚀 er sinds vorige week ook een stuk minder boten op het water zijn; 🌱 er veel organisch materiaal in de bodem zit. πŸ‘‡

Als wij voorlopig niet naar buiten mogen, halen we ons mooie gebied gewoon naar binnen!* πŸ’»πŸŒ³πŸ¦’β˜€ Herken jij deze pareltjes in ons waterschap? *#StayHome! Als je toch even naar buiten moet: hou 1,5 meter afstand. πŸ“· Eric Martin / Waterschap AGV

Door de #coronacrisis kunnen bewoners en ondernemers in betalingsproblemen komen. Het waterschap wil hen steunen in deze moeilijke tijd.